Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

FullSizeRender.jpg

Междувремие

Добре дошъл в Междувремието. Казвам се Богомила, позната повече с псевдонима си - Мила Боги. Започнах “Meantime” с искрено желание да вдъхновя хората около себе си да прекарват свободното си време смислено. Да търсят и да намират различни поводи и причини да се вдъхновяват. Да развиват креативността си. Вдъхновението е най-важното, което губим, когато пораснем. Вдъхновението, което идва с любопитството и постоянното желание да опознаваме света. Убедена съм, че всеки човек може да създаде себе си, а не да се намери.

Meantime - в това време ще поработим заедно върху развиването на креативността, творческото мислене и въображението. Ще опитваме да разкрием тайната на вдъхновението чрез различни преживявания и предизвикателства.

За мое огромно съжаление, образователната ни система е така създадена, че стойността на креативността като умение е омаловажена. Съществува значително разминаване между уменията, които ученици и студени придобиват в университета и уменията, от които ще имат нужда в обществата и работните места на 21ви век. Фокусът върху финансови резултати като индикатор за успех измества приоритетите и развитието на културата изостава. Затова и нашето креативно развитие е в нашите собствени ръце. Развитието не е винаги притежанието само на повече и повече финансов капитал, то е свързано и с достъп до интелектуално и спиритуално съществуване, така наречения културен капитал.

Разбира се, че не всеки от нас ще успее да стане артист и да допринесе за културното богатство на света, но истината е, че всеки може да поработи над личната си креативност в своето междувремие и да подобри значително качеството на живот и благосъстоянието на себе си, а и на околните. Най-малкото, което можем да постигнем е да се превърнем в колоритни личности и предпочитани събеседници.

Подбери цветовете, които искаш да забъркаш в своята палитра на междувремието. След това, остава само едно – да не се страхуваш да поемеш риск и да се нацапаш.

Междувременно, аз ще се нацапам смело пред теб!

Твоя,

Мила Боги

каузи и ценности

Култура на добрина и отзивчивост

Вдъхновен начин на живот

Живот чрез преживявания

Развиване на емоционална и креативна интелигентност

Отключване на абстрактно мислене, фантазия

Устойчиво развитие