Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Вдъхновилница "Meantime"

Тук сме да ви вдъхновим и да ви държим вдъхновени.

Ние не сме само писатели. Ние сме модерни будители, напомнящи за ценности, които малко по малко сме започнали да забравяме, и които писането на писма и играенето на игри ни помага да упражняваме.

Мечтатели сме, които вярват силно, че чрез малки стъпки ще променят средата в България към по-добро.

Ценности като емоционална интелигентност, проницателност, съобразителност и много други се развиват когато човек пише или играе с въображението си. Иска ни се също да успеем да стимулираме културата на добрина и сърдечност у малки и големи, отношение към истинското дълбоко свързване с другия.

Вярваме, че по този начин ще подпомогнем повдигането на духа и всеобщото настроение и наистина се надяваме да променим средата, в която живеем към по-добро.

КАКВО ПРАВИМ?

Организираме социални предизвикателства

Организираме уъркшопи за развиване на креативност и въображение

Изпращаме писма до непознати

Създаваме съдържание на тема вдъхновение, креативност и насърчаваме хората към различни похвати за справяне със скуката, досадата, мързела и други неприятни чувства

Разбиваме табута и провокираме мисли


Последни конкурси / предизвикателства