Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Безценно чувство: някой да ти подари стих

Коктейлни страсти

Безценно чувство: някой да ти подари стих

Mila Bogi

Днес проверявах пощата на Meantime. Всички знаем, че понякога пропускам съобщения или отнема повечко време да отговоря. Докато я проверявах, попаднах на стихотворение за себе си, написано от майката на една от участничките в конкурсите ми. Винаги ми е било чудно как успяват хората да ме разберат по-добре отколкото аз сама себе си разбирам… Как могат да сложат в думи по-добре от мен всичко, което искам да постигна. Не знам какво ще правя без вас! Благодаря ви за обичта, за подкрепата, че продължаваме заедно да човъркаме малките кътчета на човещинката, които са ни останали.

Споделям стихотворението, защото се гордея, че съм заобиколена от толкова щедри и благи хора, които ми поднасят много любов.

IMG_0043.PNG

Мила Боги - активатор,
Мила Боги - провокатор,
с думи ти ни забавляваш,
с мъдри мисли ни даряваш,
слънчеви искри ни даваш,
лъч надежда подаряваш.
Слово в стих да сътворим,
мъка в радост да преобразим,
с нежност, с обич да сразим.
Вяра и надежда в нас явяваш
и усмивка детска заслужаваш.
Срещаш ни очи в очи с живота,
носи всеки кръст към своята Голгота.
Нека бъдем милостиви, добротворни,
да успяваме и да сме чудотворни
и ръка Човешка да протегнем,
злобата и завистта тъй ще избегнем!

М.П.