Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Коктейлни страсти

Filtering by Tag: промяната

Търсим носители на промяната /кастинг за ученици от 9-ти до 12-ти клас/

Mila Bogi

Когато бях на 18, заминах за Австрия да уча икономика, а на 19 започнах първия си бизнес – бар на плажа в село Лозенец. След това успях да получа 14 000 евро стипендия за магистратура, и не каква да е, а най-престижната за устойчиво развитие и зелен мениджмънт в света. Кандидатствай, за да станеш част от моята специална програма за ученици, които искат да успеят, да движат света напред и да променят средата, в която живеем.

Read More