Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Коктейлни страсти

Потопете се в магичния свят на баровете в Италия. 

Всичко започна януари 2016 и все още не е приключило. Мистериозни неща се случват в Италия и все романтични, красиви, вдъхновяващи. Оставам без дъх всеки път като съм там. Пътешествие извън себе си е тази Италия, повече от всеки филм който сте гледали.

Прочетете сами... А най-добре го преживейте сами. Аз просто ще опитам да ви дам малък тласък, за да предприемете това пътешествие.