Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Конкурс за нова дума за креативност и вдъхновение

Писма

Конкурс за нова дума за креативност и вдъхновение

Mila Bogi

Знаете ли, че един от творческите похвати за развихряне на въображението е измислянето и деформирането на думи и словосъчетания.

Ако сте забелязали, децата много обичат да играят на тази игра! А нас, големите, не ни ли учат постоянно по-често да влизаме в образа на детето в себе си? Да подхождаме към света с любопитство и да изследваме нови територии.

Сами можете вече да се досетите как се роди идеята за конкурс за думи с насоченост креативност и вдъхновение. Отново ви моля да се поставите в стола на читателя. Помислете - какво ще почувства той, когато получи и прочете вашата думичка?

Измислете вашата дума, позволяват се също словосъчетания, но леки такива, и ни я изпратете заедно с нейната дефиниция (примери можете да намерите в условията).

На 10-ти юли 2019, в 19:00, ще се проведе награждаването, където един от вас, избран от журито, ще спечели награда от 100 лв. Събитието във Фейсбук можете да намерите тук. Моля отбележете дали ще присъствате…

След това, “Междувремие” в партньорство с литературен клуб “Перото” ще се погрижи вашите думички да достигнат до посетителите на заведението. Ще отпечатаме думичките върху картички и ще ги разпръснем из целия литературен клуб. Пълните условия ще намерите долу.

Този път, ако желаете, имате възможност да подпишете думичките си със своето инстаграм име, като това ще донесе допълнителна популярност на вашия блог или страничка. Това условие се поставя със цел подпомагане на авторите и достигането им до широката публика. Ако ви допада идеята, намерете ни и нас в Инстаграм - @meantime.live.

Meantime / Междувремие е платформа за социална промяна и развиване на творческото мислене чрез разнообразни провокации и конкурси, насочени предимно към развиване на въображението. Нашата цел е да извадим хората от рутината и да ги предизвикаме в своето междувремие да намират всевъзможни начини да се вдъхновяват.

УСЛОВИЯ

Организатор на конкурса е Мила Боги.

Право за участие в конкурса има всеки, независимо от неговата възраст и националност.

Правила на конкурса: Предизвикателство за измисляне на нова дума в българския език, която задължително да бъде свързана с вдъхновение и/или креативност и позитивно мислене. Напишете новата думичка, както и нейната дефиниция така, както бихте я открили в тълковен речник. Дефиницията на думата/словосъчетанието не бива да бъде по-дълга от 100 думи. (например Книжна мишка: прил. + същ. ж. елегантна млада дама, която обича да посещава книжарници и да краде знания и вдъхновение; Вдъхновъзел същ. м. възел, който се връзва в момент на осенило ви вдъхновение и позволява да задържите музата за по-дълго. Носен като талисман или гривна, този възел служи за напомняне, че вдъхновение може и трябва да се намира навсякъде около нас). Може да напишете и словосъчетание, което не трябва да бъде сложно или объркващо.

Думата и нейното значение  следва да бъде изпратена в срок до 03.07.2019 12:00 на обяд на email: meantime.live@gmail.com като в Subject на мейла сложите думичката и след нея своето инстаграм име/псевдоним.

Думата следва да бъде подписана от нейния автор чрез псевдоним, включително и чрез инстаграм профил и/или псевдоним, ако имате такъв.

Всички финалисти ще бъдат отпечатани във вид на картички или малки картончета, които ще бъдат разпръснати из литературен клуб Перото. Финалистите ще бъдат определени от организаторите на конкурса и жури в състав Десислава Авджиева, Иван Тафров и Юлия Трайкова.

Победителят в конкурса ще получи парична награда от 100 лева, която ще бъде обявена и връчена в литературен клуб „Перото“ на 10 юли 2019г. от 19:00 часа.

ПАРТНЬОРИ

NDK_Logo_ALL_VERSIONS (1).jpg
PEROTO_Logo (1).jpg
COVER png crop.png

*Организаторите и журито определят финалистите и победителя по свое усмотрение, като за своите решения те не са длъжни да се мотивират, както и решенията им не могат да се оспорват. От организаторите и журито не може да се търси отговорност за оценка или липса на оценка на конкурсните думи, както и отговорност за изказвания във връзка с изразяване на своето субективно мнение относно конкурсните думи.

Съставът на журито може да бъде сменен по всяко време без предварително предупреждение, когато обстоятелства налагат това.

Участниците в конкурса и авторите на думите предварително се съгласяват и предоставят думите на организаторите за неограничено и безвъзмездно ползване във всякакъв вид, включително възпроизвеждането им в печатни издания, билбордове, аудио и видеоносители, електронно съдържание и всякакъв друг вид, по който думата може да бъде възпроизведена, написана, видяна и чута.

Участниците дават своето предварително съгласие да бъдат заснемани по време на събитието „Нова българска дума“ в Литературен клуб „Перото“ на 10 юли 2019г., като снимките и видеоматериалите могат да бъдат използвани за публикации в интернет, печатни издания, видеосъдържание.