Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

FullSizeRender.jpg

New Blog

Простички истини за любовните писма

Mila Bogi

“Простичките мисли на едно сложно момиче” има за цел да подбутне хората да излязат извън света на повърхността и суетата… Искам да погледнем заедно навътре в себе си и да открием истината там. Да водим вдъхновен начин на живот и диалог, да правим неща, които ни зареждат позитивно и ни движат в посоката, която гоним. Няма да ви давам тон как точно да го правите, но ще се постарая да ви дам повод за размисъл!

Read More